Password

Lưu ý: Tụi mình xin phép không trả lời những bạn đã gửi tin nhắn nhưng chưa đủ yêu cầu nha. Nếu thấy page đã xem nhưng không rep thì có nghĩa là lúc tụi mình check thấy các bạn có làm thiếu bước nào đó. Vì vậy hãy xem lại đã làm đủ yêu cầu chưa, rồi nhắn tin lại cho tụi mình nhé! (Với cả khi mọi người gửi ít nhiều cũng báo mình một tiếng, chào hỏi lịch sự, đừng cap ảnh không rồi gửi để đấy không nói lời nào, nếu thấy những tin nhắn như thế mình cũng xin phép không trả lời!)

Những chương các bạn chưa thấy trong mục này thì có 2 trường hợp:

1 là tụi mình không đặt pass, bạn có thể đọc thoải mái

2 là tụi mình chưa dịch nên phiền mọi người nếu chưa thấy chương mới không cần inbox hỏi tụi mình nhé!!!

One thought on “Password

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!