QUY TẮC TRÒ CHƠI VƯỜN TRƯỜNG

QUY TẮC TRÒ CHƠI VƯỜN TRƯỜNG

Tác giả: Sprite ngọt quá
Editor: Phong Tâm
Số chương:
Thể loại: Truyện ngắn Zhihu

VĂN ÁN

Học kỳ mới bắt đầu, trường học đột nhiên trở nên vô cùng k.ỳ d.ị.

Tất cả chúng tôi đều nhận được nội quy của trường.

[Tuân thủ các quy tắc của trường]

  1. Mỗi người được phát một thẻ bài, nhất định không được làm m.ất con bài ấy.
  1. Nếu chưa có sự đồng ý, tuyệt đối không được chủ động trao đổi thẻ bài.
  1. Không được nói cho bất kỳ ai con số trên thẻ bài của bạn, kể cả đồng đội.
  1. Hãy tin tưởng đồng đội, không được nói dối đồng đội của mình.
  1. Trường không phát đồng phục, nếu gặp học sinh mặc đồng phục đỏ, không được để ý đến họ, nếu gặp học sinh mặc đồng phục màu đen, có thể trao đổi thẻ bài với họ.
  1. Thời gian thi là một tháng, trong một tháng này, ngh.i.ê.m c.ấ.m rời khỏi trường học.

Chú ý: Tuyệt đối phải tuân thủ các quy tắc, nếu không sẽ phải chịu h.ậ.u q.u.ả n.ặ.ng n.ề;

Không được hỏi giáo viên tin tức về thẻ bài, họ sẽ không nói cho bạn biết;

Tất cả mọi người được chia thành sáu nhóm, danh sách các nhóm sẽ được dán tại cửa lớp;

Vào 12 giờ đêm mỗi tối chủ nhật sẽ tự động tiến hành kiểm tra, nhóm nào không vượt qua được sẽ phải chịu tr.ừ.n.g p.h.ạt;

Tháng này chỉ có duy nhất một học sinh có thể vượt qua được bài kiểm tra cuối cùng;

Q.u.â.n b.ài A sẽ tương ứng với một con số bất kỳ từ 1 đến 10, quân J,Q,K đều tương đương với 10, những thẻ bài còn lại đều tương ứng với con số gốc.

Mà thẻ bài tôi bốc được, là J.o.k.e.r đen.

DANH SÁCH CHƯƠNG

Phần 01

ỦNG HỘ TỤI MÌNH NHA:
Nếu các bạn yêu thích truyện do nhà mình edit, hãy donate để ủng hộ tụi mình nha:

  1. Số tài khoản: 034708454 – NGUYEN KHANH LINH- VIB
  2. Chuyển khoản qua Momo, Shopee pay: 0856264275

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *