Truyện Đang Edit

Truyện đang edit nè!

TRĂNG GIÓ NƠI ĐÂY
Mộ Chi


Thể loại: Ngôn tình hiện đại, HE, gương vỡ lại lành, thiên chi kiêu tử

Editor: Phong Tâm

“Trong đời nhất định phải yêu kẻ xấu một lần.”

EM NHƯ GIÓ NAM
Mộng Tiêu Nhị

Thể loại: Ngôn tình hiện đại, HE, hào môn thế gia, thiên chi kiêu tử

Editor: Phong Tâm

“Gió nam như ý tôi, thổi mộng tới Tây Châu.”

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *