Truyện Sắp Edit

Danh sách những truyện sẽ được edit trong một ngày không xa ^^

EM NHƯ GIÓ NAM
Mộng Tiêu Nhị


Thể loại: Hào môn thế gia, Chức nghiệp tinh anh

Editor: Phong Tâm

“Gió nam như ý tôi, thổi mộng tới Tây Châu.

Em chính là ngọn gió nam trong ngày xuân ấy.”

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *