Truyện Sắp Edit

Danh sách những truyện sẽ được edit trong một ngày không xa ^^

EM NHƯ GIÓ NAM
Mộng Tiêu Nhị


Thể loại: Hào môn thế gia, Chức nghiệp tinh anh

Editor: Phong Tâm

“Gió nam như ý tôi, thổi mộng tới Tây Châu.

Em chính là ngọn gió nam trong ngày xuân ấy.”

NHÂN DANH TÌNH YÊU
Mộng Tiêu Nhị


Thể loại: Hào môn thế gia, Chức nghiệp tinh anh, CTYS

Editor: Phong Tâm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *